Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Yemek Tarifleri

Yeni Çalışanlar İçin Güçlü Bir Destek Ağı Oluşturmanın İpuçları

Günümüzün yüksek riskli iş dünyasında, yeni işe alınanlar için esnek bir destek ağı oluşturmaya yapılan vurgu sadece bir trend değil, aynı zamanda sağlıklı ve üretken bir çalışma ortamını teşvik etmenin kritik bir yönüdür. Aslında, sağlam bir destek ağı yalnızca iş tatminini artırmakla ve taciz gibi olumsuz sorunları ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda genel olarak olumlu bir iş yeri kültürünün şekillenmesinde çok önemli bir rol oynar. Ancak şirketler böyle bir ağ oluşturmaya nasıl devam edebilir? Öğrenmek için okumaya devam edin!

İş Yerinde Sosyal Desteğin Gücü

Yeni işe alınanlar için bir destek ağını etkili bir şekilde uygulamadan önce, sosyal desteğin gücünü anlamak çok önemlidir. Ve gerçek şu ki, çalışma ortamındaki sosyal desteğin önemi ampirik kanıtlarla destekleniyor. çalışanları arasında yapılan bir araştırma İzlanda belediyeleri sosyal desteğin 5 puanlık bir ölçekte ortalama 4,2 puan aldığını gösterdi. Ayrıca araştırma, sosyal destek ile iş tatmini arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi ve katılımcıların %87’si işlerinden genellikle veya her zaman memnun olduklarını belirtti.

Dahası, çalışma, işyerinde taciz ve zorbalığa karşı sosyal desteğin koruyucu rolü hakkında ilgi çekici bulgular sağladı. Katılımcıların yalnızca %8’i zorbalığa uğradığını bildirirken, %2’si cinsel tacize ve %3’ü cinsiyete dayalı tacize maruz kaldı. Bu nedenle, bu istatistikler, güvenli ve saygılı bir çalışma ortamını teşvik etmede sosyal desteğin önemini vurgulamaktadır.

Yeni Çalışanlar İçin Güçlü Bir Destek Ağı Kurmak

Yeni çalışanlar için güçlü bir destek ağı oluşturmak, etkili işe alım, kapsayıcı bir çalışma kültürü, dijital araçların kullanımını içeren kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. çalışan bağlılığı platformu, ve dahası. Her bir yönü daha yakından inceleyelim:

Kapsamlı Katılım

Bir şirkette yeni bir çalışanın yolculuğu işe alımla başlar. Bu süreç sadece resmi tanıtımlardan ve teknik eğitimden ibaret olmamalıdır. Bunun yerine, yeni işe alınanları kuruluşun kültürü, değerleri ve insanları ile tanıştırmayı da içermelidir. Kapsamlı bir işe alım programı, yeni çalışanların memnuniyetle karşılandığını, değer verildiğini ve yeni rolleri için hazırlandığını hissetmesini sağlar.

Kapsayıcı Çalışma Kültürü

Kapsayıcı bir çalışma kültürü, yeni çalışanların kendilerini ekibin bir parçası gibi hissetmelerine yardımcı olur. Bu tür bir kültür, çeşitliliğe saygıyı teşvik eder, açık iletişimi teşvik eder ve her ekip üyesinin benzersiz katkısına değer verir. Kuruluşlar, herkesin kendini güvende ve kabul edilmiş hissettiği bir ortamı teşvik ettiğinde, çalışanlarının iş doyumunu ve üretkenliğini önemli ölçüde artırabilir.

Mentorluk Programları

Mentorluk programları, yeni çalışanlara destek sağlamanın bir başka etkili yoludur. Bir akıl hocasına sahip olmak, yeni işe alınan kişiye ihtiyaç duyabilecekleri sorular, endişeler veya rehberlik için başvurulacak bir kişi sağlar. Bu ilişki, yeni çalışanın organizasyona uyumunda ve genel iş tatmininde büyük bir fark yaratabilir.

Çalışan Bağlılığı Platformları

Bir çalışan bağlılığı platformu kullanmak, yeni çalışanlar için destek ağını önemli ölçüde artırabilir. Böyle bir platform, ekip üyeleri arasında iletişimi, işbirliğini ve tanınmayı teşvik ederek yeni işe alınanların ekibe entegre olmasını kolaylaştırır.

Yönetim Desteğinin Rolü

Yönetim desteği, güçlü bir destek ağının temel unsurudur. Yöneticiler, açık iletişim, düzenli geri bildirim ve çalışan çabalarının tanınması yoluyla ekiplerinin çalışma ortamını olumlu yönde etkileyebilir. Daha önce bahsedildiği gibi, İzlanda araştırması, yönetici desteği ile iş tatmini arasında orta derecede güçlü bir pozitif korelasyon bularak bunun önemini vurgulamıştır.

Sosyal Etkileşimi Teşvik Etmek

Sosyal etkileşim için fırsatlar yaratmak da güçlü bir destek ağına katkıda bulunabilir. Resmi olmayan buluşmalar, ekip oluşturma etkinlikleri ve kutlamalar, çalışanların birbirlerini daha iyi tanımasına, daha güçlü ilişkiler kurmasına ve aidiyet duygusu geliştirmesine yardımcı olabilir.

Yeni çalışanlar için güçlü bir destek ağı oluşturmak

Örnek Uygulamalar: Google ve Salesforce Destekleyici Ortamları Nasıl Geliştirir?

Google: Çalışan Desteğinde Lider

Google, sürekli olarak çalışmak için en iyi yerlerkapsamlı çalışanı sayesinde destek girişimleri. Sevgiyle “Nooglers” olarak bilinen yeni çalışanlar, iki haftalık kapsamlı bir oryantasyonla karşılanır. Ayrıca akran arkadaşlarıyla eşleştirilirler ve ek destek için çok sayıda kaynak grubuna erişimleri vardır.

Açık iletişim, Google’ın çalışma ortamının temel taşıdır. Çeşitli platformlar ve forumlar, Google çalışanlarına endişelerini dile getirme, fikir paylaşma ve soru sorma gücü verir. Kapsamlı sağlık sigortası ve güçlü avantajlar, Google’ın çalışanlarına olan bağlılığının altını çiziyor.

Google’ın yaklaşımının etkinliği, yıllık çeşitlilik raporunda açıkça görülmektedir. Google, 2014’ten 2020’ye kadar, özellikle liderlik rollerindeki kadınlar arasında, çalışanların elde tutulmasında istikrarlı bir artış gördü. %20,8 ila %26,7.

Salesforce: Sağlık ve Katılıma Öncelik Vermek

Salesforce, çalışan refahı ve desteğine odaklanmasıyla tanınan başka bir şirkettir. Salesforce’ta yeni işe alınanlar, rollerinde etkili bir şekilde gezinmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir işe alım programından ve çok sayıda kaynaktan yararlanır. Öne çıkan özelliklerden biri ‘Salesforce Trailhead’ mentorluk programıkendi kendine rehberli öğrenme yolları sunar.

Salesforce, işe özel desteğin ötesinde, danışmanlık seansları ve meditasyon odaları gibi kaynaklar sağlayarak ruh sağlığına da öncelik verir. Farklı ve kapsayıcı bir ortamı teşvik etmeye olan bağlılıkları, çalışanların liderliğindeki çok sayıdaki ‘Eşitlik Grupları’nda açıkça görülmektedir.

Salesforce’un destekleyici işyerlerine olan bağlılığı, ölçülebilir faydalar sağlamıştır. Salesforce Trailhead’in kullanıma sunulmasının ardından şirket, dikkate değer bir Çalışan verimliliğinde %50 artış. Ayrıca, yüksek düzeyde çalışan memnuniyeti, Salesforce’a Fortune’s’ta bir yer kazandırdı.Çalışılabilecek En İyi 100 Şirket2008’den beri sürekli olarak.

Google ve Salesforce’tan alınan bu gerçek dünya örnekleri, güçlü bir destek ağının hem çalışanlar hem de daha geniş bir kuruluş üzerinde sahip olabileceği önemli etkiyi göstermektedir. Günümüzün rekabetçi iş ortamında destekleyici ortamların kritik rolünün bir kanıtı olarak hizmet ediyorlar.

Destekleyici Bir İşyerinin Uzun Vadeli Etkileri

Güçlü bir destek ağının etkileri, bireysel çalışanların anında tatmin olmasının ötesine geçer. İyi desteklenmiş bir iş gücü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm kuruluş için somut uzun vadeli faydalar sağlayabilir:

Geliştirilmiş Çalışan Tutma

Çalışan devir hızı, hem finansal sonuçlar hem de değerli beceri ve deneyim kaybı açısından işletmeler için maliyetli bir meseledir. Destekleyici bir çalışma ortamı, çalışanların elde tutulmasını önemli ölçüde artırır. tarafından hazırlanan bir raporda belirtildiği gibi İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, desteklendiğini hisseden çalışanların mevcut işverenlerinde kalma olasılığı daha yüksektir. Bu sadece şirketin işe alım ve eğitim maliyetlerinden tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda iş operasyonlarının sürekliliğini ve verimliliğini korumaya da yardımcı olur.

Artırılmış Verimlilik

Destekleyici bir ortam, verimliliğin artmasına da katkıda bulunur. Kendini değerli hisseden ve güçlü bir destek ağına sahip olan çalışanların daha fazla motive olmaları ve işlerine kendilerini adamaları muhtemeldir, bu da daha yüksek çıktı ve iş kalitesine yol açar.

Geliştirilmiş Şirket İtibarı

Destekleyici ortamıyla tanınan bir şirketin sektörde olumlu bir itibarı olması muhtemeldir. Bu, üst düzey yetenekleri çekmeye ve verimli ortaklıklar ve fırsatlar için kapılar açmaya yardımcı olabilir.

Güçlü Çalışan Destek Ağlarının Stratejik Değeri

Nihayetinde, yeni çalışanlar için güçlü bir destek ağı oluşturmak, önemli getiriler vaat eden önemli bir yatırımdır. Destekleyici bir çalışma ortamının önemi, iş tatmini, üretkenlik, çalışanların elde tutulması ve şirket itibarı üzerindeki etkisiyle vurgulanır. Kapsamlı işe alım, kapsayıcı bir çalışma kültürünün teşvik edilmesi, mentorluk programlarının uygulanması ve çalışan bağlılığı platformunun kullanılması gibi stratejilerden yararlanmak, yeni işe alınanlar için destek ağını önemli ölçüde artırabilir. Modern iş yeri gelişmeye devam ettikçe, sağlam yaratma ve sürdürmeye odaklanma çalışanlar için destek ağları sadece daha önemli hale gelecektir.

Bir çalışan bağlılığı platformuyla yeni çalışanlar için güçlü bir destek ağının nasıl oluşturulacağına dair daha fazla fikir için şu web sitesini ziyaret edin: allow.co.ukRelated Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
toscanello purocaptain blackmarlboro double fusionmarvel sigaraharvest sigarasenator sigarakalpli sigaramilano sigarakeno club sigaradjarum blackal capone sigarayeşil periiqos sigaraBackwoods puroSobranie sigaradavidoff sigaraosmaniye escortbeykoz escortçorlu escortmezitli escortsusurluk escortsandıklı escortsoma escortakçaabat escortceyhan escortpolatlı escortşahinbey escortaksaray escortmecidiyeköy escortsamsun mutlu sonizmir mutlu sonantalya escortsakarya escortkayseri escortmalatya mutlu sonantalya mutlu sonankara mutlu sonistanbul mutlu sonyalova mutlu sonadana mutlu sontekirdağ mutlu sonsakarya mutlu sonbursa mutlu sontokat mutlu sonkonya mutlu sonkocaeli mutlu soneskişehir mutlu sonçanakkale mutlu sonmanisa mutlu sonkayseri mutlu sondenizli mutlu sonsivas mutlu sonafyon mutlu sonerzurum mutlu sonordu mutlu sonmalatya mutlu sontrabzon mutlu soneskişehir mutlu sonsakarya mutlu sontekirdağ mutlu sonaydın mutlu sonkahramanmaraş mutlu sonbalıkesir mutlu sonmanisa mutlu sonhatay mutlu songaziantep mutlu sonşanlıurfa mutlu sonmarmaris escortkuşadası escortalanya escortbatman escortçorum escortserik escortgiresun escortankara Escorthttp://www.elitescorthatun.com/bursa Escortantalya Escortizmir Escortistanbul escortmersin escortarnavutköy escortavcılar escortbaşakşehir escortesenyurt escortfatih escortkağıthane escortkartal escortmaltepe escortpendik escortsultangazi escortümraniye escortzeytinburnu escortAdana EscortEskişehir EscortGaziantep EscortSamsun Escortkonya escortadaxbetadresi.comantalya masözBeylikdüzü escortBayan escortMalatya escortsakarya escortkayseri escortdenizli escortdiyarbakır escortvan escortaydın escortmugla escorthatay escortkocaeli escortadıyaman escortafyon escortagrı escortaksaray escortamasya escortardahan escortartvin escortbalıkesir escortbartin escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdüzce escortedirne escortelazıg escorterzincan escorterzurum escortgiresun escortgümüşhane escortıgdır escortısparta escortmaraş escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkırıkkale escortkırklareli escortkırşehir escortkilis escortkütahya escortmanisa escortmardin escortmuş escortnevşehir escortnigde escortordu escortosmaniye escortrize escortadana escortankara escortanytalya escortizmir escortmersin escortsiirt escortsinop escortsivas escorturfa escortsırnak escorttekirdag escorttokat escorttrabzon escorttunceli escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortkıbrıs escortkonya escortmugla escortkıbrıs escortkamagra jelşişli escorttaksim escortbeşiktaş escortkurtköy escortbüyükçekmece escortküçükçekmece escortavcılar escortnişantaşı escortbakırköy escortkadıköy escortataşehir escortbahçeşehir escortbahçelievler escortbaşakşehir escortkartal escortmecidiyeköy escortümraniye escortfatih escorttuzla escortpendik escortmaltepe escortesenler escortbeykoz escortbeyoglu escortatakoy escorteyup escortüsküdar escortarnavutköy escortgaziosmanpaşa escortsilivri escortzeytinburnu escortsultangazi escortkagıthane escortbebek escortetiler escortlevent escortçatalca escortsarıyer escortsancaktepe escortşirinevler escortkasımpaşa escortbayrampaşa escortşile escortfethiye escortdalaman escortmarmaris escortbodrum escortmilas escortkuşadası escortdidim escortalanya escortmanavgat escortizmit escortgebze escortçeşme escortalsancak escortkarşıyaka escortkonak escortbornova escortbuca escortkarabaglar escortgöztepe escortnarlıdere escortaliağa escorteryaman escortmamak escortsincan escortetimesgut escortulus escortkeçiören escortyenimahalle escortpolatlı escortaltındag escortEsenyurt escortMecidiyeköy escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortavcılar escortbeylikdüzü escortbeylikdüzü escortesenyurt escortbahçelievler escortbeşiktaş escortbornova escortçekmeköy escortkumluca escortmuratpaşa escortsultanbeyli escortdemetevler escortmarmaris escortetimesgut escortkeşan escortistanbul escortdenizli escortadana escortbodrum escortadıyaman escortadıyaman escortmecidiyeköy eskortcasinovozolgaziantep escortgaziantep escortvozol puffdoandırıcı daname bonuzuu zteamdeneme bonusu veren siteleradana escortankara escortantalya escortadıyaman escortafyon escortamasya escortartvin escortafyon escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbodrum escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazıg escortgebze escorterzincan escorterzurum escorteskişehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthatay escortısparta escortizmir escortkahramanmaraş escortkarabük escortkaraman escortkastamonu escortkayseri escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortkuşadası escortmalatya escortmanisa escortmardin escortmersin escortmugla escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortşanlıurfa escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escortuşak escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escortfethiye escortalanya escortmarmaris escortmanavgat escortnumberoneescorts.com betturkeybetturkey girişbetturkey girisBetturkey guncel girisbetmatikbetmatik girişbetmatik girisbetmatik güncel girişmatadorbetmatadorbet girişmatadorbet güncel girişmatadorbet girisadaxbet güncel girişBetgitBetgit girişBetgit güncel girişbetgitbetgit girisbetgit güncel girişSahttekar dolandırıcı danemabonuzu zteammm betgitEn iyi slot sitelerisupertotobetsupertotobet girişbetgit güncel girişescortAntalya Escortdeneme bonusu veren siteler